Vad är medicinsk term menande kirurgiska punkteringen av buken att ta bort överflödig vätska?

Det finns två termer som punktera i bukhålan ta bort vätska, paracentes och abdominocentesis. Av dessa, är paracentes mer vanligt förekommande. Det kan användas för att ta bort överflödig vätska från buken. Denna överflödig vätska kallas ascites. Utförs vanligtvis med ultraljud och lokalbedövning, och ofta vätskan dräneras skickas till ett laboratorium för att testa.

Det finns också specialtermer används om du talar om dränering specifika områden, till exempel culdocentesis.

Celiocentesis är den term som används inom veterinärmedicinen för detta förfarande.
Abdominocentesis
Paracentes (para = bredvid + centesis = punktering) kallas också peritoneocentesis och laparocentesis. Bukväggen punkteras och vätska tas bort. Det används för att lindra trycket av ascites, att diagnostisera infektioner eller cancer och bekräfta gratis blod i bukhålan.
Abdominocentesis (abdomin = mage + centesis = punktering) kallas även paracentes, peritoneocentesis och laparocentesis. Bukväggen (bukhålan) punkteras med en nål och peritonealvätska dras tillbaka.
Detta kan användas för att lindra buktryck från ascites, diagnostisera smittsamma agenser, cancer eller gratis blod i peritoneal rymden.