Vad är meningen med livet enligt Douglas Adams?

42 är inte faktiskt svar på "vad är meningen med livet?"

Det är svaret på livets yttersta fråga, universum och allting (dvs. universell existens), men frågan i sig på något sätt var felplacerad. Senare, föreslås det att ha varit "Vad får du om du multiplicerar sex av nio?" (som naturligtvis inte likställer)

* Från serien "Liftarens Guide till Galaxy"(1979), av Douglas Adams.