Vad är mer bättre xbox Kinect eller ps3 move?

Vad är mer bättre xbox Kinect eller ps3 move?

PS3 move är långt bättre än Xbox kinect