Vad är mia mckenna bruce verkliga ålder?

Vad är mia mckenna bruce verkliga ålder?

14. (är detta svar korrekt per den 3 juli 2011)
Om du läser detta, och det är efter den 2 juli 2012, då är hon 15.