Vad är mikronäringsämnen som kan vara fat-soluble eller vattenlösliga kallas?

Vitaminer