Vad är mikrovågsugn-spektroskopi?

Mikrovågsugn spektroskopi är en metod där skillnaden i roterande energi nivåer av en molekyl bestäms. Det kallas mikrovågsugn spektroskopi för ofta, våglängden av elektromagnetisk strålning (EMR) är i micro fjäll (1 x 10-6 till 1 x 10-3 m) och bara kan utföras effektivt på prov i en gasfas. Det finns två typer av mikrovågsugn spektroskopi: utsläpp och absorbans.

Utsläpp spektroskopi avser mäta EMR som frigörs från molekylen när det återvänder till dess marken state från en upphetsad stat. I mikrovågsugn spektroskopi, molekylen interagerar med ljus och börjar rotera snabbare till följd. Detta tillstånd är vanligt mindre stabil än en långsammare roterande energi-nivå, så det snabbt återfall till dess långsammare tillstånd. I processen avger den samma våglängd av EMR som det absorberas tidigare. För att undvika att mäta både den utsända EMR och EMR från källan, ligger detektorn i 90 graders vinkel från källkod balken.

Absorbansen/transmissionsspektroskopi tar en annan strategi. Provet ligger direkt mellan EMR källan och detektorn. De våglängder av EMR som inte samverkar med provet mäts, vilket gör att man kan lätt hitta våglängden av EMR som interagerar med provet (och således energi skillnaderna mellan roterande molekylen).