Vad är minimilönen för servitris per månad?

svårt att säga per månad. Beror på en hel del... vad hennes grundlön är, hur mycket hon gör i tips, hur många timmar hon sätter in, etc.

Men gjorde jag lite forskning
Minimilönen = $8,25 hr från och med Jan 1,2010
Minimilönen för servitör/servitris = normal minimilönen-minus 31% för tips

så, $8,25-$2,56 (31%) = $5.69 hr

nu, figur servitörer/servitriser inte normalt får 40hrs en vecka, brukar dess runt 35

så, $5.69 X 35 = $199.15 per vecka
siffra som gånger 52 veckor per år.

$1.99.15x52=$14,355.80 per år
Dela som med 12

$14,355.80/12=$1,196.316 eller $1, 196.32per månad genomsnitt... inte inklusive tips