Vad är mint condition Frank Lloyd Wright 2 cent frimärken värda?

Vad är mint condition Frank Lloyd Wright 2 cent frimärken värda?

Scott # 1280

Du kan köpa en mint kopia (inte annulleras eller används, ursprungligt skick) för ca.25 och en begagnad för.15.

De flesta återförsäljare kommer inte att köpa enstaka frimärken på detta låg ett värde.

Konsultera en Frimärkskatalog, vanligtvis tillgänglig på ditt lokala bibliotek för exakt identifiering och katalog värden.

Med få undantag är amerikanska frimärken utfärdade efter andra världskriget värda nominella värde eller mindre. Något med valör för under 10 cent (och de flesta av de ovan 10 cent) saluförs vanligtvis på 60-80 procent av nominellt värde, i mängd.