Vad är möjliga begränsningar av förhållandet analys?

Begränsningar av finansiella förhållandet analys

  1. Många nyckeltal beräknas utifrån balansräkning. Dessa siffror är som på balansdagen bara och kan inte vara vägledande för året-runt position.
  2. Jämföra nyckeltalen med senaste trender och konkurrenter kan inte ge en korrekt bild som siffrorna inte kanske enkelt jämförbara på grund av skillnaden i redovisningsprinciper, redovisnings perioden etc.
  3. Det ger nuvarande och tidigare trender, men inte framtida trender.
  4. Effekterna av inflationen är inte korrekt återspeglas, eftersom många siffror tas på historiska siffror, flera år gamla.
  5. Det finns skillnader i tillvägagångssätt bland finansanalytiker om hur man behandlar vissa objekt, hur man ska tolka nyckeltal etc.
  6. Nyckeltalen är endast som bra eller dåliga som den underliggande information används för att beräkna dem.