Vad är multi berättelse?

En multi berättelse är där en historia berättas ur flera synvinklar. Det kan vara samma händelsen ur flera perspektiv (t.ex. lärarens död av B Sefanja har delar av detta som den viktigaste händelsen är åter beskrivs ur olika synvinklar i hela historien). Det kunde också vara flera berättelser som senare coinicide.