Vad är mutter dal i Telugu?

Vad är mutter dal i Telugu?

BaTaNeelu