Vad är några fördelar och nackdelar med att använda morsekod maskiner?

Vad är några fördelar och nackdelar med att använda morsekod maskiner?

-------------------------Advantages -----------------------------------------------------Disadvantages-------------

 • Användbart om radio eller andra tekniska kommunikanter äventyras.
 • Ingen dyr utrustning, bara flaggor och ett par av kikare
 • Endast utbildade personer kan förstå meddelandet att göra säkert.
 • Det är billigt att utrustningen behövs för att arbeta den.
 • Det är allmänt förstås av aktörer i alla länder.
 • Meddelanden kan skickas i morsekod i tre grundläggande former; signalering med överföring av tryck, överföring av ljus eller radiovågor.
 • Folk måste utbildas för att använda utrustningen och att använda och översätta det.
 • Det kräver siktlinje vilket kan vara svårt att hitta i dåligt väder.
 • Det är tidskrävande att skicka, ta emot och översätta meddelandena.
 • Morsealfabetet är långsamt och tungrott jämfört med modern kommunikation.
 • Du kan inte vara 100% säker på att mottagaren förstår morsekod.
 • Det är lätt att misstolka budskapet som skillnaden mellan längden av signaler identifiera bokstäver och ord är mycket liten.
 • Det är långsamt att använda jämfört med pratar över telefon.

CB