Vad är några fördelar och nackdelar med att en art som är resultatet av exponentiell tillväxt?

Exponentiell tillväxt är som ovan normal tillväxt. Ersättning är två födelser per kvinna, något under som ökar den äldre befolkningen som det finns inte tillräcklig ungdom att kompensera svingen. Reproduktionen ovan ersättning anses ofta familjer och samhällen välstånd och stabilitet.