Vad är några fördelar och nackdelar med att vara stor?

Vad är några fördelar och nackdelar med att vara stor?

Större djur har bättre försvar och är mer skrämmande (många är skickliga rovdjur). Att stora gör djuret svårare att dölja, och svårare att upprätthålla.
Förhållandet mellan ett djurs yta som dess totala volume(mass) är hög för smådjur, men låg för stora djur som elefanter och valar.
Detta förhållande hjälper stora däggdjur att behålla värme och därför i många kalla klimat finns många större däggdjur. I varmare klimat däggdjur har sätt att förlora denna överskottsvärme (elefantöron har höga yta).
Mindre djur förlorar värme med en mycket högre hastighet så för att kompensera de har mycket hög metabolism, det är därför mindre djur brukar ha en kort livslängd
(mindre tid att växa).
Större djur lever längre (mer tid att växa) och återge långsammare så att de är mer utsatta för utrotning och är mindre benägna att snabbt anpassa sig till förändrade ekosystem.