Vad är några fördelar och nackdelar med bränslecell?

Vad är några fördelar och nackdelar med bränslecell?

Fördelarna med att använda vätgas bränsleceller är att de är ett alternativt bränsle till fossila bränslen, som kol, olja och gas. Även förbränning eller reagerar Väten med syre driver elmotorer och det är enda utsläpp är vattenånga.
Nackdelar med att använda vätgas bränsleceller är att väte förekommer inte naturligt på jorden och är således inte en energikälla. Det tar mycket energi att utvinna vätgas från vatten.

Hoppas detta hjälper! :)