Vad är några fördelar och nackdelar med demokrati?

Fördelar:

  • medborgare får fullständiga medborgerliga rättigheter och friheter, däribland pressfriheten, yttrandefriheten, rätten till arbete, rätt till religion etc.
  • alla ges en röst, genom val, folkomröstningar och andra offentliga konferenser
  • flesta vinner alltid"". Vad majoriteten av medborgarna i ett land vill, detta är vad ges.

Nackdelar:

  • Det är en svag regering - omsättningen för regeringarna är frekvent
  • Det finns ofta ett stort intresse i politiskt vinst och makt få politiker och de i parlamentet, snarare än sökandet efter vad som är bäst för landet.