Vad är några fördelar och nackdelar med en nationell plan för hälso-och sjukvård?

Vad är några fördelar och nackdelar med en nationell plan för hälso-och sjukvård?

FÖRDELAR: Alla kan behandlas när de är sjuka och inte behöva oroa dig för att få vände bort eftersom de inte har råd. Alla kan känna sig säker.

NACKDELAR: Alla måste betala mer för dem som inte hade råd med vård. Människor kan missbruka gratis sjukvård.

Alltför många själviska ett hål för att det ska hända i USA om.