Vad är några fördelar och nackdelar med federalism?

Fördelar med federal regering:

  1. Det säkerställer att regeringen fortfarande nära folket eftersom staten regeringen hävda att de är mer i samklang med de dagliga behov och strävanden människor särskilt relevant för små och isolerade platser;
  2. Det uppmuntrar utvecklingen av nationen i ett decentraliserat och regionala sätt och möjliggör unika och innovativa metoder för att attackera sociala, ekonomiska och politiska problem.
  3. Det ger ett hinder för herravälden av majoriteten.

Vissa nackdelar:

  1. Det kan leda till överlappning av regeringen och ineffektiv, över kluckande eller motsägelsefulla politik i olika delar av landet.
  2. Det kan leda till ojämlikhet mellan staterna och leder till osund konkurrens och rivalitet dem emellan.
  3. Det kan leda till överregering som leder till korruption.