Vad är några fördelar och nackdelar med topologi nät?

Det finns flera fördelar med att en mesh nätverkstopologin. För det första är feltoleranta; eftersom det finns ingen gateway, kan noder ansluta till varandra utan hänsyn till staten där resten av nätverket. Noder kan dessutom skapa sina egna vägar genom nätverket eftersom det finns ingen gateway-datorn.

En nackdel till en topologi med nät är att Ställtiden kan vara ganska tidskrävande.