Vad är några kända personer i Delaware?

Det finns flera kända personer som var från Delaware. Några av de berömda människorna är Valerie Bertinelli, Robert Montgomery fågel och Felix Darley.