Vad är några miljöutmaningarna i urbanisationerna?

Vad är några miljöutmaningarna i urbanisationerna?

Det orsakar mer utsläpp sedan theres fler städer, och det kan orsaka avskogning om de hugga ner en skog att göra en stad