Vad är några olika storlekar av valar?

Vad är några olika storlekar av valar?

Valar sträcker sig från storleken på delfiner, 6 ft, till storleken på blåvalen, 100 ft.