Vad är några positiva effekter på returpapper?

Återvinning papper hjälper världen mycket! Som alla vet. Eftersom papperet kommer från träden skulle vi spara träd. Det betyder att vi har mer syre i världen för alla varelser att andas. Returpapper kan också minska mängden avfall i deponier och skapa mer utrymme.