Vad är några verkliga eller fiktiva karaktärer som är associerade med ett äpple?

Vad är några verkliga eller fiktiva karaktärer som är associerade med ett äpple?

Här är några tecken som traditionellt förknippas med äpplen:

  • Johnny Appleseed
  • William berätta
  • Isaac Newton
  • Eve
  • Steve Jobs
  • William Burroughs