Vad är namnet eller Spongebob spatel?

Vad är namnet eller Spongebob spatel?

Larry spateln.