Vad är namnet på berget där fyra amerikanska presidenter ansikten huggna?

Mount Rushmore är namnet på berget där fyra amerikanska presidenter ansikten huggna.

Mount Rushmore National Memorial ligger i Black Hills South Dakota, nära staden av Keystone. De fyra amerikanska presidenterna finns George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln.