Vad är namnet på Betsys pappa i min bror Sam är död?

Överste Läs som är namnet de kallar honom i boken!