Vad är namnet på Bradley Cooper och Zoe Salandra nya film?

Orden (2012) spelade Bradley Cooper och Zoe Saldana.