Vad är namnet på Dan Patricks film som vunnit SXSW pris?

Vad är namnet på Dan Patricks film som vunnit SXSW pris?

Från min avläsningar, Senator Patrick's film "I the Heart of Texas" vunnit olika priser och fått positiva respons, men var inte en officiell SXSW urval för säsongerna 2010 och 2009.
Se länken nedan:

http://www.heartoftexasthemovie.com/index.html