Vad är namnet på denna syra HBrO?

Vad är namnet på denna syra HBrO?

Brom hydroxid