Vad är namnet på Elizabeth Gillies far?

Vad är namnet på Elizabeth Gillies far?

Elizabeth Egan Gillies fäder heter Greg, också Lizzys mödrar namn är Pam:]