Vad är namnet på en person som drar tillbaka blod?

Vad är namnet på en person som drar tillbaka blod?

På vissa sjukhus finns ett team av phlebotomist, vars främsta funktion är att dra blod prov från inomhus- och utomhuspooler patient.

En phlebotomist drar blod från inneliggande patienter eller öppenvård. Om du är en sluten, kan du ha blod dras av antingen en sjuksköterska, en medicinsk laboratorieassistent (även kallad medicinsk laboratorietekniker i USA) eller en Medicinsk laboratorieskötare. Dessa människor som alla har extra utbildning än bara rita blod. En phlebotomist är bara utbildad i ritning blod, inte andra uppgifter.