Vad är namnet på ett djur som lever i vatten och mark och äter kött från andra djur?

Man (krokodiler, alligatorer, gharials, etc) och grodor är de två djuren som lever i både vatten och på land.