Vad är namnet på försäljaren i en handelsresandes död?

Vad är namnet på försäljaren i en handelsresandes död?

Willy (William) Loman