Vad är namnet på radio ingenjören som är en princip uppfinnare av TV?

Vad är namnet på radio ingenjören som är en princip uppfinnare av TV?

Philo T. Farnsworth var en radio som var en av princip uppfinnare av TV. Han höll 165 patent, som var mestadels i radio och TV.