Vad är namnet på rymdskepp som döda Dr Mae Jemison?

Apollo 1