Vad är namnet på Walter Dean Myers mamma och pappa?

hans foster mamma och pappa namn var: [mamma] Florens Dean [pappa:] Herbert Dean som där han fick sitt efternamn från... kärlek, lari.