Vad är nationalparken Everglades särskild skatt?

Vad är nationalparken Everglades särskild skatt?

Våtmarker är den särskilda skatten. Det ger Everglades, liv, och stora överflöd som är mycket användbart!