Vad är normal ESR avläsningar?

Vad är normal ESR avläsningar?

ESR står för erytrocyt sänkan. Detta är ett test som indirekt mäter graden av inflammation i kroppen.
normala värden är
Vuxna, Westergren-metoden män under 50 år---mindre än 15 mm/tim
Män över 50 år gamla---mindre än 20 mm/tim
Kvinnor under 50 år gamla--mindre än 20 mm/tim
Kvinnor över 50 år gamla---mindre än 30 mm/tim
Barn Westergren-metoden,
Nyfödd---0 till 2 mm/tim
Neonatal att puberteten---3 till 13 mm/tim
mm/hr. = millimeter per timme