Vad är normalt blodtryck för 67-årig man?

Vad är normalt blodtryck för 67-årig man?

Det perfekt blodtrycket är 120/80 men för vuxna normalt blodtryck kan variera från 120/70 till 140/90. Blodtryck som är konsekvent 140/90 eller framför skulle vara orsaken till intervention. Det är viktigt att få ditt blodtryck kontrolleras regelbundet eftersom om de lämnas därhän, högt blodtryck kan leda till hjärtsvikt attack, stroke eller njure.