Vad är olika former av regeringen i världen?

Olika former av regeringar runt om i världen inkluderar diktatur, totalitära, teokrati, monarki, parlamentariska, Republiken, anarki, kapitalisten, socialistiska, kommunistiska, oligarki och revolutionär. USA har en republik form av regeringen.