Vad är omkretsen av en kvadrat med en sida av 4 inches?

Vad är omkretsen av en kvadrat med en sida av 4 inches?

Omkretsen är summan av åtgärderna av sidorna. Eftersom alla fyra sidor av en kvadrat är lika i åtgärd, är omkretsen 4 + 4 + 4 + 4 = 16 inches.