Vad är området i kvadrat miles av Mississippi?

46,907 kvadrat miles.