Vad är ordningen för operation Iraqi freedom händelserna av 911 Persiska viken krig kriget i Afghanistan?

1991: Jan: U.S. börjar den Persiska viken kriger [Operation Desert Storm] genom att bomba Irak

2001: September: händelserna den 9/11
Oktober: U.S. öppnar kriget av bombning Afghanistan [Operation Enduring Freedom]
2003: mars: amerikanska trupper invaderar Irak [Operation Iraqi Freedom]