Vad är överklagandet tillsammans med kinesiska fondernas fond med vietnamesiska värden att se?

Fråga:

Vad är överklagandet tillsammans med kinesiska fondernas fond med vietnamesiska värden att se? Också i förhållande till medel som DB X-trackers FTSE Vietnam ETF?


Svar:

Sedan precis som inblandning i en välsorterad portfölj