Vad är överlag positiva och negativa effekterna av politik?

De positiva effekterna av politik är uppenbara när lagar antas som i stort sett förväg samhället och människorna inom. De negativa effekterna är när lagar antas som gynnar smala några för ekonomisk vinning eller neka rättigheterna till en riktad grupp medborgare.