Vad är Patchs riktiga namn i hysch hysch?

Vad är Patchs riktiga namn i hysch hysch?

I Crescendo, visar det sig att Patchs riktiga namn är Jev när han ger Nora faderns ring med deras namn ingraverat på den.