Vad är pensionering avdrag?

Fråga:

Min flickvän börjar nästa månad med deras deltidsarbete. Vad vi båda men fortfarande inte vet är hur mycket som kommer vara exakt deras avdrag (i procent), eller när exakt (vilken månad) pensionsutbetalningarna börjar. Mitt jobb var född i januari 1953 och har 36 års försäkring i slutet av 2009.


Svar:

Du tyvärr ingen mycket exakt information, vid pensioneringen slutar och om kanske en svår funktionsnedsättning är närvarande. Av din vän (1953) födelseår kan jag berätta för henne (tyvärr) att hon inte längre kan ta emot den särskilda hustru pension, som var bara för kvinnor som är födda till sena 1951. Du omfattas även av att höja pensionen ålder 67, du skulle bara få härska av ålderspension vid en ålder av 65 år och 7 månader. Anders skulle vara om din flickvän med en grad av 50 allvarligt skulle inaktiveras, eller deltidsarbetet hade gått före den 1 januari 2007. Kunde även pension för många år försäkrade (35 Jansson), vid en ålder av 63, men med 9,3% pension tillbakadragande (livslångt).