Vad är peptidomics?

Vad är peptidomics?

Studien av peptider.