Vad är perioden när entreprenören?

Fråga:

Hur lång är denna period? Vad är det egentligen? Det gäller för varje byggnad?


Svar:

Efter utgången av remisstiden har du besparingar gratis kan, utan att förlora de statliga ersättningar. Den bindande tidsfristen för bostäder är sju år från dagen för ingående av avtalet. Före utgången av perioden kan avtalar tilldelningen utan förlust av regeringen fördelar användas för bostadsändamål.